Ett problem med Hepatit C är att man länge kan leva med sjukdomen utan att förstå att man är sjuk. Dessutom kan många av symtomen förknippas med andra sjukdomar.

Hepatit C - Symtom

Många av de som får gulsot eller hepatit C kan leva väldigt länge utan några allvarliga symtom. I början av sjukdomen är den endast en femtedel som får några symtom alls. I många fall sker spontant läkning vilket gör att en del aldrig ens får reda på att de burit på sjukdomen. Detta hindrar inte att de smittar andra med hepatit C. Till de mindre allvarliga symtomen hör huvudvärk, dålig matlust, ledvärk och allmän trötthet. Illamående och viktminskning hör också till de vanligare symtomen. Gulsot (ögonvitor och hud gulnar) kanske inte låter så trevligt men går över och är inte särskilt allvarligt.

Ett stort antal olika symtom är förknippade med smittan. Ofta måste behandlingen väljas efter symtomen och i vilket stadie den drabbade befinner sig.


Hepatit C

Hepatit C - Lista över symtom

Nedan följer en allmän lista över symtom förknippade med Gulsot / Hepatit C:
• Gulsot (gul hy, gula ögonvitor)
• Trötthet
• Illamående
• Kräkningar
• Mörk urin
• Feber
• Ljus avföring
• Dålig matlust


Hepatit C - Kroniska symtom

Det värsta med hepatit C är att ca 80 procent av de drabbade utvecklar kronisk leverinflammation. Under de första årtiondena av infektionen kan symtomen vara lindriga och inte så besvärande. Däremot finns virussjukdomen i blodomloppet och kan föras över till andra. Största problemet är att kronisk leverinflammation kan orsaka komplikationer som helt slår ut levern.


Hepatit C - Komplikationer

Till de värsta komplikationerna som kan dyka upp hör levercirrhos mera känt som skrumplever. För många förknippas skrumplever med långvarigt alkoholmissbruk vilket är helt korrekt. Skrumplever är det sista stadiet i en lång nedbrytning av levervävnaden. Skrumplever orsakas av kronisk leverinflammation. Inflammationen kan orsakas av ett virus såsom hepatit C eller genom att dricka stora mängder sprit. Oavsett hur skrumplevern uppstår är resultatet detsamma. Organet skrumpnar ihop och slutar helt enkelt att fungera. Om så sker är en transplantation den enda lösningen. Skrumplever är starkt förknippad med en annan allvarlig komplikation. Skrumplever utan behandling ger kraftigt ökad risk för levercancer. Om inte levern hinner skrumpna ihop och slutar fungera av det skälet så tar cancern död på organet.


Hepatit C - Symtom i olika åldrar

Hepatit C drabbar olika beroende på patientens ålder och hälsan i övrigt. Barn under fem år uppvisar sällan symtom. De kan däremot föra smittan vidare till andra och om sjukdomen blir kronisk får de symtom längre fram. Risken att drabbas av kronisk hepatit C blir större ju yngre personen är vid insjuknandet. De som drabbas värst är personer som är äldre eller de som redan har nedsatt leverfunktion p.g.a. någon annan sjukdom. Många äldre har redan försämrad lever och är extra känsliga för en inflammation. Det enda positiva att drabbas som äldre är att sjukdomsförloppet är ganska långsamt. Skrumplever och levercancer tar väldigt lång tid att utveckla. Däremot kan en person som dricker mycket alkohol och lever illa i största allmänhet fara väldigt illa av hepatit C. Kanske är det så att drickandet redan är på väg att orsaka leverinflammation vilket garanterat kommer att göra tillståndet mer allvarligt.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.