Hela 3 procent av världens befolkning har blivit smittade av Hepatit C. Många gånger sprids sjukdomen på grund av prostitution, från mor till barn eller narkotikamissbruk.

Hepatit C - Smittvägar

Smittvägarna och smittorisken för hepatit C ser väldigt olika ut beroende på vilket land det är frågan om. Smittan finns över hela världen och ca 3 procent av världens totala befolkning bär på gulsot i form av hepatit C. Denna siffra är dock mycket osäker då många fall förmodligen aldrig rapporteras in. Många människor bär på smittan hela livet men har inga större symtom vilket gör att de aldrig upptäcker den och söker behandling. Vidare är det många som aldrig kommer till läkare p.g.a. att de bor i ett land med mycket små resurser för att bekämpa smittan.

I Sverige finns ungefär 50 000 fall av diagnostiserad hepatit C (ungefär en halv procent av befolkningen). Omkring 2000 nya fall rapporteras årligen. För vårt lands del är siffrorna förmodligen ganska exakta. Dels för att vi har god tillgång till sjukvård men också för att hepatit C klassas, enligt smittskyddslagen, som en allmänfarlig sjukdom. Det betyder att alla fall anmäls till både landstingen och Smittskyddsinstitutet. Alla som uppvisar symtom och söker behandling hamnar därmed i ett register.


Hepatit C

I Sverige har hepatit C två huvudsakliga smittvägar. Den första är via injektionsnålar i samband med narkotikamissbruk. Sprutnarkomaner tillhör riskgrupperna för hepatit C och drabbas väldigt hårt av sjukdomen. I Sverige har man försökt få bukt med problemet genom att införa "sprutbytesprogram". Vissa landsting tillåter missbrukare att byta ut gamla smutsiga nålar mot nya för att undvika smittspridning. Dessa program betraktas av vissa som kontroversiella då man tycker att det ger legitimitet åt missbruket. Frågan är fortfarande aktuell och debatten rasar för fullt. Den andra huvudsakliga smittvägen är invandring. Många av de som invandrar till Sverige kommer från länder där hepatit C är vanligt förekommande. En annan riskgrupp är personer som reser utomlands och har ett "högriskbeteende" t.ex. besöker prostituerade. En annan smittväg är oskyddade sexuella kontakter. Framförallt kan smittan föras vidare vid analsex då det finns stor risk för brister i blodkärlen vid samlaget. Sex som smittväg är dock inte alls lika vanligt som i samband med blodbyte. För allmänheten är smittorisken därmed ganska låg. De flesta riskerar inte alls att komma i kontakt med hepatit C och sjukdomen går att undvika ganska enkelt.

Tidigare var det i Sverige vanligt att hepatit C kunde spridas via blodtransfusion. Sedan 1992 har det införts obligatorisk hepatit C test i samband med bloddonation. Därmed har problemet utraderats. Tyvärr så ser det inte likadant ut på många andra håll i världen. Många u-länder saknar resurserna för att genomföra den typen av tester och det är därför stor risk att smittan sprids på så vis.


Hur smittar Hepatit C

Hepatit C-virus finns i blodomloppet på den drabbade. En person som har utvecklat kronisk hepatit C eller gulsot kan föra smittan vidare hela livet. I första hand sprids hepatit C genom överföring av smittat blod. Den kan också spridas sexuellt även om det är ovanligt. För den som har riktigt mycket otur kan hepatit C smitta genom saliv om den är blodblandad. Så kan ske exempelvis i kombination med tandköttsinflammation. Det största problemet är att en person kan vara smittosam i lång tid utan att gulsot eller annan symtom visar sig. Den drabbade är då helt ovetande om sitt tillstånd och kan då utsätta andra för fara.


Utbrott av Hepatit C

Trotts ansträngningarna sker utbrott av hepatit C. År 2000 orsakade en smutsig ampull på Sahlgrenska sjukhuset att tre patienter drabbades av gulsot. Problem av det här slaget är mycket ovanliga i Sverige men går inte helt att bortse ifrån. Inte ens det säkraste system kan helt garantera att smittan inte sprids. Kina har fått ett starkt uppsving i samband med ökande urbanisering. Då allt fler flyttar in till städerna ökar också prostitution och narkotikamissbruk vilket leder till spridning. Vidare har Kina också skakats av skandaler där stora mängder smittat blod har använts vid blodtransfusion. Uppgifterna om skandalerna är dock osäkra då nyheter av det slaget gärna tystas ner. USA har också skakats av ett antal utbrott av hepatit C som varit länkade till sjukhus. Vanligtvis beror det på dåliga rutiner och den mänskliga faktorn.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.