Hepatic C behandlas olika beroende på hur allvarlig och vilket typ den är. Det som dock är viktigt när man får Hepatit C är att så snabbt som möjligt få läkarhjälp.

Hepatit C - Behandling

Det första stadiet av sjukdomen definieras som "akut hepatit C". I detta stadie är det endast 20 procent som uppvisar symtom och de symtom som uppstår är oftast relativt lindriga. Vilken behandlingsmetod som är lämpligast beror på vilken genotyp av hepatit C den smittade har drabbats av och hur allvarligt tillståndet är. Akut hepatit C kan läka ut av sig självt inom loppet av några månader men bör behandlas för att undvika utvecklandet av kronisk hepatit C. Vanligtvis behandlas akut hepatit C med interferoner. Interferon är ett naturligt protein som produceras av celler i kroppen som försvar mot virus. Tack vare bioteknik är det nu möjligt att framställa syntetiska interfreoner speciellt avsedda för att bota vissa sjukdomar. Förutsatt att medicineringen sätts in i tid är behandlingen ofta framgångsrik.


Hepatit C behandling

Behandling av kronisk Hepatit C

De som har otur och inte får behandling i tid riskerar att utveckla kronisk hepatit C. Tyvärr är det väldigt vanligt vid denna typ av hepatit då många inte märker av sina symtom eller ignorerar dem tills det är försent. När inflammationen väl blivit kronisk krävs en annan typ av behandling. Istället används en kombination av ribavirin (anti-virusmedicin) och interferon för att behandla sjukdomen. Denna behandling ges minst i 24 veckor och förlängs till det dubbla om tillståndet bedöms som allvarlig. Tyvärr är riskerna för biverkningar betydligt högre än vid behandling med endast interferoner. Det finns risk för exempelvis hudutslag och sömnsvårigheter men även psykiska problem t.ex. depression och humörsvängningar förekommer. Med tanke på hur allvarlig själva sjukdomen är anses biverkningarna av medicinen som acceptabla. Behandlingen har också visat sig vara effektiv mot hepatit C men den måste ofta pågå länge. Normalt sett pågår behandlingen mellan sex månader och upp till 3 år. I 50 till 80 procent av fallen försvinner viruset helt. De fall av kronisk hepatit C där behandlingen misslyckas resulterar ofta i skrumplever och levercancer.


Behandling av Hepatit C i Sverige

I Sverige har vi alla tillgång till vård om vi drabbas av hepatit C. Kontakta din vårdcentral om du upplever några av symtomen som förknippas med hepatit C. Glöm inte bort att sjukdomen faller under smittskyddslagen. Samtliga landsting driver infektionsmottagningar med kvalificerad personal som kan erbjuda snabb och professionell hjälp till de som behöver. Samtliga rapporterade fall erbjuds kvalificerad vård vilket gör att sjukdomen inte är ett stort problem i vårt land. Samma sak gäller många andra länder i Europa och Nordamerika.


Behandling av Hepatit C i andra länder

Anledningen till att hepatit C är så vanligt i vissa andra länder är att resurserna för medicinering saknas. Det saknas också möjligheter till att diagnostisera, informera och arbeta förebyggande för att hindra smittspridning. Därför är det knappast förvånande att de flesta som bär på hepatit C lever i u-länder. Globalt sett lever ca 170 miljoner människor med hepatit C. Det allra flesta av dessa bor i tredje världen. Där är smittan mer utspridd och kan finnas i alla samhällsskikt. I västvärlden är den vanligast hos missbrukare.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.