Har man blivit smittad av Hepatit C kan man lätt hamna i en livskris. Det är därför viktigt att hos läkaren få svar på alla sina frågor och göra vården en del av vardagen.

När man blivit smittad av Hepatit C

Om du får anledning att misstänka att du, eller någon i din närhet blivit smittad, är det viktigt att kontakta vårdcentralen eller smittskyddskliniken. Tänk på att om du har utsatt dig själv för smittorisk genom ett högriskbeteende så kan det vara värt att bli testad. Alternativet att avstå kan få stora konsekvenser. Om inte annat kan ett provsvar ta bort din oro och du kan gå vidare med livet.


att leva med Hepatit C

Att som smittad gå i behandling

Den behandling som erbjuds är långsiktig. Det finns inga snabba genvägar utan den drabbade måste ställa upp på läkarens program. Givetvis är det ett problem i vardagslivet men det finns inte många andra vägar att gå. Att inte ställa upp på behandling eller slarva med sin behandling kan få ödesdigra konsekvenser. Om du han en nära anhörig som bär på hepatit C bör du tänka på att erbjuda denna person allt ditt stöd. Det kan handla om att följa med på läkarbesök eller se till att medicinen tas i tid. I början kan detta säkert vara extra svårt och lätt att hoppa över. Tänk på att du måste ta ett ansvar och hjälpa den som blivit sjuk. Genom att göra behandlingen till något normalt, en del av vardagen, går det att göra den mindre smärtsam.


Att undvika smitta andra med Hepatit C

Det är ganska enkelt att undvika sprida smittan. Risken för att sprida hepatit C genom sexuella kontakter är inte särskilt stor och går att minimera genom att använda kondom. I första hand smittar hepatit C genom överföring av smittat blod. Därför är det viktigt att informera om denna fara i samband med t.ex. tandläkarbesök eller vid en olyckshändelse. Viktigast av allt är att aldrig, under några som helst omständigheter dela injektionsnål med någon annan. Det är den vanligaste smittvägen i Sverige och bör helt undvikas. För den som inte lider av ett narkotikamissbruk är det givetvis enkelt. För en missbrukare är det svårare men inte mindre nödvändigt.


Att leva med Hepatit C

För många av de som drabbas av hepatit C blir sjukdomen kronisk och därmed en del av livet. Då hepatit C faller under smittskyddslagen och betraktas som allmänfarlig innebär det ett särskilt ansvar. Inte bara mot sig själv utan även mot personer i omgivningen. Hela livet måste ställas om och anpassas efter sjukdomen. Hepatit C kan få en starkt stigmatiserande effekt på livet då den ofta förknippas med missbruk och utanförskap. Det finns en risk att den drabbade blir isolerad från omvärlden och inte kan eller orkar ta kontakt med omvärlden på ett normalt sett. På sikt finns det också risk för psykiska problem t.ex. depression.

För att orka med att leva med smittan kan det vara bra att kontakta någon av de ideella föreningar för personer med hepatit C. Även anhöriga kan få hjälp och stöd för att hantera situationen. Riksföreningen Hepatit C öppnar upp för kontakter mellan drabbade. Det kan kännas skönt att diskutera saken med andra i samma situation för att slippa känslan av isolering. Föreingen arbetar också för att informera om sjukdomen och minska spridningen genom upplysning. Är du intresserad av medlemskap eller av att få mer information om hepatit C kan du nå föreningen via http://www.hepatitc.org/.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.