Hepatit C är en leversjukdom som är relativt vanlig i världen. Symtomen varierar från person till person och det finns ännu inget botemedel eller väl fungerade vaccin till sjukdomen.

Vad är Hepatit C

Hepatit C orsakas av ett virus och sprid via blod. Viruset är endast förekommande hos människor och kan inte spridas via djur. Smittan är, globalt sett, vanlig men inte så utbredd i Sverige. I vårt land är den vanligast förekommande bland sprutnarkomaner och andra högriskgrupper. Som alla hepatit sjukdomar så angriper hepatit C levern. När levern blir inflammerad och inte fungerar normal kan både hur och ögonvitor få en gulaktigt ton. I folkmun kallas därför hepatit också för gulsot. Inte sällan sker här en förväxling av begrepp. Många tror att endast hepatit C är lika med gulsot. Detta stämmer inte då alla hepatitsjukdomar, samt en del andra åkommor som hindrar levern från att fungera normalt, gör att huden och ögonen blir gula. Även bland nyfödda barn är det vanligt med gulsot. Detta beror helt enkelt på att levern inte börjat jobba normalt än och därav symtomen.


Hepatit C

Hepatit C - Smittvägar

I jämförelse med hepatit A och B har hepatit C inte så många smittvägar. Hepatit C smittar genom blodöverföring och inte så mycket mer. Smittorisken är därmed betydligt mindre än vad som är fallet med de andra hepatittyperna. Utöver direkt blodöverföring kan hepatit C smitta genom samlag och från mor till nyfött barn. De två senare formerna är de minst vanliga.


Hepatit C - Symtom

Det främsta symtomet är att levern blir kraftigt inflammerad. Hur patienten reagerar på inflammationen är olika från fall till fall och kan skifta över tid. Många drabbas, åtminstone till en början, inte av några allvarliga symtom alls. Trötthet, dålig matlust, huvudvärk och feber kan vara symtom på hepatit C. Gulsot drabbar inte alla men är svårt att undgå i de fall då så sker. Ungefär hälften av de som smittas med hepatit C får kronisk hepatit vilket är mycket allvarligt. Obehandlad kronisk hepatit kan leda till levercancer vilket har hög dödlighet. Läs vidare om symtom vid Hepatit C.


Hepatit C - Behandling

Då det finns olika typer av virus är det avgörande för valet av behandling. Det gäller att sätta in rätt medicinering vid rätt tid för att undvika utvecklandet av kronisk hepatit C. Behandlingen är långsiktigt och patienten måste medicineras regelbundet. Vidare måste också utvecklingen följas upp med mätning av virus i blodet. Misslyckas behandlingen totalt är det stor risk för utvecklande av levercirrosis, leversvikt och levercancer. Om så sker går det endast att behandla med levertransplantation. Då behandlingen är långsiktig och den också mycket kostsam. Det är ett mycket stort problem då många av de som drabbas hårdast av sjukdomen kommer från fattiga länder där möjligheterna till behandling är begränsade. De som drabbas i västvärlden är ofta missbrukare och inte alltid lätta att behandla p.g.a. att de lever allmänt kaotiska liv. En levertransplantation är både kostsamt och svår att genomföra. Om inte annat för att tillgången på friska organ är begränsad oavsett tillgången till pengar. Mer om en behandling vid Hepatit C.


Hepatit C - Vaccin och botemedel i framtiden

Än så länge finns inget fungerande vaccin som används mot hepatit C. Forskning sker på området men än så länge finns ingen tidsaspekt på när ett fungerande vaccin kan vara tillgängligt. Däremot går utvecklingen snabbt frammåt och mycket pengar läggs ner på forskning om ett vaccin till Hepatit C.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.